­­Гостоприемницата работи само с предварителна р­­езервация!

Не предлагаме Wi-Fi и плащания през ПОС терминал.

Моля,свържете се с нас на телефон 0878-913-776

или на email: hadjiboby@gmail.com

­­

За преводи и разплащания моля използвайте банкова сметка:

Банка: International Asset Bank, IBAN BG10IABG74911001028500, BIC код IABGBGSF 

МОЛ: Борис Антонов / Дани-86-2008 ЕООД